O Psychoterapii


Jesteśmy zespołem integrującym w swojej pracy różne podejścia psychoterapeutyczne. Wieloletnia praktyka skłania nas do poszukiwań, ciągłego rozwoju i doskonalenia warsztatu. Swoją pracę poddajemy ciągłej superwizji. Czerpiemy swoją wiedzę i doświadczenie z wielu źródeł. W pracy głównie posługujemy się psychoterapią, wykorzystującą nurty analityczne, humanistyczne i poznawczo – behawioralne. Wykorzystujemy m.in. terapię gestalt, terapię skoncentrowaną na kliencie, terapię erickssonowską, systemową terapię rodzin.

Psychoterapię rozumiemy jako proces zamierzonego oddziaływania na pacjenta środkami psychologicznymi, którego celem jest: leczenie zaburzeń psychicznych, pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, rozwój osobowości.

Długość terapii uzależniona jest o głębokości problemu, celów wyznaczonych przez pacjenta, podejścia stosowanego przez terapeutę. Spotkania trwają około 50 minut. Odbywają się raz w tygodniu. W przypadku terapii rodzinnej lub małżeńskiej spotkania odbywają się z mniejszą częstotliwością. Pierwsze spotkania są spotkaniami konsultacyjnymi , mającymi na celu wstępne określenie charakteru problemu i wskazanie sposobów pomocy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *